Djelatnost...

Tehnička podrška

U suradnji sa inspekcijskom kućom TÜV NORD za uvođenje i nadzor sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 3834 (EN 729), AD 2000 HP0 i raznim Modulima od A1 do H1 u skladu DGRL 97/23/EG za ishodovanje CE, П i GS znaka.

Atestiranje

Ispitivanje i potvrđivanje zavarivača se radi prema DIN, EN 287-1, ISO 9606-2(3,4,5), DGRL 97/23/EG, AD 2000-HP3, ASME i drugim međunarodnim važećim standardima, a u suradnji sa TÜV NORD (Notified Bodies No. 0045), u vlastitom prostoru uz zbirku od preko 150 vrsta OM i DM, kao i ispitivanje na terenu.

Tečajevi

U suradnji sa Pučkim Otvorenim Učilištem sa verificiranim programima od Ministarstva prosvjete i športa - uz izdavanje zakonske svjedodžbe (dosadašnji upis u radnu knjižicu) - prema njemačkim DVS programima, zahtjevima naručitelja i vlastitim, kroz praksu potvrđenim programima, odnosno osnovno i napredno stručno osposobljavanje za postupke:

 • WIG (u zaštitnoj atmosferi argona)
 • MIG (u zaštitnoj atmosferi argona)
 • MAG (u zaštitnoj atmosferi argona i/ili CO2)
 • REL (ručno elektrolučno)
 • G (plinsko – autogeno)
 • zavarivanje celuloznim i drugim specijalnim elektrodama, uz korištenje zavarivačkog ogledala, u nepovoljnim položajima, Cr-Ni čelici, Al-legure,...

Kvalifikacija postupaka zavarivanja

Priprema, izrada i provođenje kvalifikacija postupaka zavarivanja:

 • atestiranje tehnoloških postupaka zavarivanja prema HRN, DIN, EN15614-1, DGRL 97/23/EG, AD 2000-HP2/1, ASME i drugim međunarodnim važećim standardima, u suradnji sa TÜV NORD i TÜV Croatia, u vlastitom prostoru ili na terenu
 • izrada tehnoloških postupaka zavarivanja
 • izrada Uputa (WPS) za zavarivanje
 • izrada tehnoloških postupaka zavarivanja i toplinske obrade
 • izrada tehnoloških karata i planova zavarivanja

Toplinske obrade zavarenih spojeva

Priprema, izrada i provođenje toplinske obrade zavarenih spojeva:

 • Definiranje, organiziranje i provođenje postupaka predgrijavanja i naknadne toplinske obrade zavarenih spojeva u skladu ISO 17663 u radionicama i na montažnim gradilištima u RH i inozemstvu.