Poštovani,
Đuro Đaković Centar za zavarivanje d.o.o. prestaje s radom do daljnjeg.